Ekstrem Kutu

Ürün Kodu: P308XEK Kategori:
Boyut

20×30 h20 cm, 25×30 h20 cm, 25×40 h25 cm, 30×30 h20 cm, 30×40 h25 cm, 40×30 h20 cm, 40×40 h25 cm

Kapasite

10 kg, 12 kg, 15 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg